Multiplier Evenement (E4) – De INTenSE Dementie Simulatie toolkit

De Universiteit Maastricht zal een workshop organiseren om de toolkit te verspreiden met als voornaamste doel het wederzijds leren over dementie tussen EU-partners en leden te ondersteunen. Het is gericht op het aanmoedigen van nieuwe leermogelijkheden die leiden tot beleidsbeïnvloeding op EU- en nationaal niveau, en om de resultaten van de toolkit en zijn bijdrage aan de activiteiten van professionals te verspreiden. Het doel van deze workshop is om de belangrijkste boodschappen en discussiepunten naar voren te brengen van de seminar en verder voorbeelden van goede praktijken te belichten. De sterke band van de Universiteit Maastricht met de Alzheimer Europe-gemeenschap zal worden benut om de E4 op te nemen in de jaarlijkse Alzheimer-conferentie, die meestal rond oktober wordt gehouden. De Universiteit Maastricht zal in het bijzonder:

  • IO2 verspreiden
  • Innovaties, bevindingen en de impact van de toolkit belichten
  • Het belang van samenwerkingsverbanden, het verkrijgen van politieke steun en de waarde van het creëren van stimulansen op het gebied van dementie in verschillende vormen

Dit evenement is bedoeld voor beleidsmakers, professionals in de dementiezorg, mensen met dementie, mantelzorgers en onderzoekers die in dit veld werkzaam zijn.

The event is finished.

Datum

okt 10 - 12 2022
Expired!

Tijd

De exacte datum is nog niet vastgesteld
All Day

Locatie

Maastricht - Netherlands
Universiteit Maastricht

Organisator

Universiteit Maastricht
Go to Top