Social IT

Volledige naam: Social IT
Land: Italië
Website: www.socialit.it

Social IT is een innovatief MKB dat ICT-oplossingen ontwikkelt voor het beheer van sociale en gezondheidsdiensten. Social IT heeft als missie het realiseren van geavanceerde technologie projecten met als doel het bereiken van de hoogste niveaus van efficiëntie en effectiviteit in het zorgverleningsproces en het garanderen van ondersteuning door het gebruik van ICT-hulpmiddelen, waarbij de eindgebruikers en hun behoeften centraal staan. Het zeer gespecialiseerde personeel van Social IT zet zich in voor het bestuderen, ontwikkelen en leveren van nieuwe technologisch geavanceerde bestuursoplossingen aan welzijnsorganisaties. Geïntegreerde software en innovatieve ICT-hulpmiddelen kunnen het beheer van activiteiten vereenvoudigen en versnellen, waardoor verspilling en fouten worden vermeden, tijd en middelen worden bespaard, terwijl de kwaliteit van de diensten wordt verbeterd, met zichtbare gevolgen voor het welzijn van de burgers. Social IT heeft een blijvende expertise ontwikkeld in het leveren van de meest adequate en hoogwaardige oplossingen, het bevorderen van de efficiëntie van sociale en gezondheidszorgsystemen en het verbeteren van het leven van patiënten. Social IT heeft ook ruime ervaring in EU-projecten, met name in E+ en H2020-financieringsprogramma’s, waardoor het mogelijk is expertise te blijven ontwikkelen door middel van intensieve onderzoeks- en innovatieactiviteiten en baanbrekende ICT-hulpmiddelen te ontwikkelen ter ondersteuning van kwetsbare mensen (bijv. met een verstandelijke handicap, getroffen door autisme, ouderen met Alzheimer).

Team

Eng. Valentina Conotter
Eng. Valentina Conotter
Dr. Cristina Detassiss
Dr. Cristina Detassiss
Dr. Maddalena Sebastiani
Dr. Maddalena Sebastiani

Dublin City University

Volledige naam: Dublin City University
Land: Ierland
Website: www.dcu.ie/psychology/overview

Dublin City University (DCU) is de meest innovatieve universiteit van Ierland en wordt consistent gerangschikt onder de beste jonge universiteiten wereldwijd Haar missie (2017-2022) is om levens en samenlevingen te transformeren door middel van onderwijs, onderzoek, innovatie en betrokkenheid. DCU omarmt innovatieve benaderingen van onderwijs en multidisciplinaire opleidingen en moedigt studenten ook aan om hun academische vaardigheden in de praktijk te brengen in de werkomgeving en via programma’s voor gemeenschapsbetrokkenheid. DCU leidt een wereldwijd initiatief rondom Age Friendly Universities (AFU), is mede oprichter van het Covenant for Demographic Change en lid van het European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing. De School of Psychology (SoP) heeft een bloeiende onderzoeksgemeenschap, geleid door internationaal erkende en extern gefinancierde onderzoekers met ultra moderne onderzoeksfaciliteiten en apparatuur. De school heeft een uitstekende staat van dienst in toegepast, multidisciplinair en translationeel onderzoek met een reële impact op individueel en maatschappelijk welzijn en positieve gedragsverandering. De groep is betrokken bij verschillende (inter)nationale onderzoeksprojecten op het gebied van cognitieve stoornissen en dementie, waaronder de JPND Actifcare Study en het National Dementia Registry project, en laat student-onderzoekers onderzoek doen naar jong beginnende dementie, ondersteunende technologie en het gebruik van virtual reality in relatie met dementie. Voor meer informatie zie onze website.

Team

Dr. Louise Hopper
Dr. Louise Hopper
Ms. Joanne Carroll
Ms. Joanne Carroll
Mr. Kealan Forristal
Mr. Kealan Forristal

Gruppo SPES

Volledige naam: Gruppo SPES
Land: Italië
Website: www.gruppospes.it

De SPES-groep heeft meer dan 40 jaar ervaring in particuliere en publieke gezondheidsdiensten in Trentino, een kleine regio in het noorden van Italië. Sinds 2002 is de organisatie gegroeid om optimalisatie mogelijk te maken in het beheer van alle diensten die verband houden met de activiteiten die worden uitgevoerd op het gebied van woonzorg. De residentiële diensten van SPES worden gekenmerkt door meer dan 400 werknemers, zoals administratief personeel, artsen, verpleegkundigen, hulppersoneel in de gezondheidszorg, fysiotherapeuten, psychologen en opleiders die gespecialiseerd zijn in de gezondheidszorg voor ouderen en neurodegeneratieve ziekten. Sinds 2017 maakt het deel uit van een experimenteel project, genaamd “Behavioral and constructivist management of neurodegeneratieve aandoeningen”, uitgevoerd door Dr. Marianna Riello voor de implementatie van milieuvriendelijke aspecten, de klinische diagnose van verschillende vormen van dementie en de resterende cognitieve profiel, de ontwikkeling van gedragstechnieken voor de behandeling van dementie en opleiding van gezondheidswerkers, evenals ondersteuning van familieleden. De groep is ook betrokken bij verschillende nationale onderzoeksprojecten voor het management van psychologische symptomen veroorzaakt door de COVID-19-pandemie bij verpleeghuis werkers in het noorden van Italië, in samenwerking met de Universiteit van Trento en Verona.

Team

Dr. Marianna Riello
Dr. Marianna Riello

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Volledige naam: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Land: Duitsland
Website: www.medizin.uni-halle.de/einrichtungen/institute/gesundheits-und-pflegewissenschaft

De Martin Luther Universiteit Halle-Wittenberg (MLU) biedt een breed scala aan academische vakken op het gebied van geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en geneeskunde. De oudste en grootste universiteit in Saksen-Anhalt werd opgericht in 1817 toen de Universiteit van Wittenberg (opgericht in 1502) fuseerde met Friedrichs Universiteit Halle (opgericht in 1694). Vandaag de dag heeft de universiteit ongeveer 20.000 studenten en 340 professoren. Het Instituut voor Gezondheids- en Verpleegkunde maakt deel uit van de Medische Faculteit. Meer dan 40 onderzoekers dragen bij aan onderzoeksprojecten die zich bezighouden met verschillende onderwerpen, variërend van studies rondom verloskunde tot onderzoek in de geriatrische zorg. Een van de focussen van onderzoek is de ontwikkeling en evaluatie van complexe interventies. Hierin zijn interventieprogramma’s voor langdurige zorg ontwikkeld die verschillende klinische kenmerken aanpakken, bijvoorbeeld de wanpraktijken van het toepassen van fysieke dwangmiddelen en antipsychotica bij bewoners met dementie. Onderzoek in de gezondheidszorg voor dementie werd zo een kernonderwerp met projecten over toegang tot professionele ondersteuning bij dementie, overgang van thuis naar verpleeghuis, doelgerichte activiteiten en preventie van misbruik.

Team

Prof. Dr. Gabriele Meyer
Prof. Dr. Gabriele Meyer
Dr. Anja Bieber
Dr. Anja Bieber
Juliane Stubner
Juliane Stubner
Fabiola Böhm
Fabiola Böhm
Manuela Grünzig
Manuela Grünzig
Thomas Klatt
Thomas Klatt

Universiteit Maastricht

Volledige naam: Maastricht University
Land: Nederland
Website: www.maastrichtuniversity.nlwww.alzheimercentrumlimburg.nl

De Universiteit Maastricht (UM) is de meest internationale universiteit van Nederland en wordt beschouwd als een van de beste jonge universiteiten ter wereld. De universiteit onderscheidt zich door haar innovatieve onderwijsmodel, internationale karakter en multidisciplinaire benadering van onderzoek en onderwijs. Een van de onderzoeksinstituten van de faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de UM is de school voor Mental Health and Neurosciences. MHeNS heeft zijn niche in het complexe samenspel tussen basale hersen mechanismen, hersen-/neurocognitieve functie en psychopathologie, met de nadruk op veelvoorkomende psychiatrische, neuropsychiatrische en neurologische aandoeningen. Het Alzheimer Centrum Limburg (ACL), binnen MHeNS, beschikt over uitgebreide onderzoeks- en praktijk expertise op het gebied van dementie, vroege diagnostiek en psychosociale interventies. De groep heeft een groot nationaal en internationaal netwerk op het gebied van dementie, waaronder het grootste Europese netwerk over psychosociale aspecten bij dementie, Interdem. Verder is de groep betrokken bij verschillende (inter)nationale onderzoeksprojecten zoals de JPND Actifcare studie, maar ook onderwijs- en opleidingsprojecten, waaronder het ERASMUS+ project Sidecar en het Marie Curie opleidingsnetwerk DISTINCT. Meer informatie over het Alzheimer Centrum Limburg en verdere projecten treft u aan op de website.

Team

Prof. Dr. Marjolein de Vugt
Prof. Dr. Marjolein de Vugt
Dr. Fania Dassen
Dr. Fania Dassen
Dr. Niels Janssen
Dr. Niels Janssen