Handige bronnen

Hieronder treft u bronnen aan die gerelateerd zijn aan ons project.

Intellectuele output 1: INTenSE e-boek over zelfervaringspraktijken binnen de dementiezorg

INTenSE zal een e-boekje ontwikkelen, gebaseerd op een bottom-up benadering, voor het definiëren van zelfbelevingspraktijken in de dementiezorg. Dit omvat een verkennend overzicht vande stand van de techniek en een verzameling van transnationale ervaringen in het veld. Door bijdragen van partners kunnen we meer te weten komen over culturele verschillen in de zorg voor dementie en de voordelen die de meeslepende ervaring kan bieden aan professionals die zorgen voor mensen met dementie en hun zorgpartners. Informatie over ervaringen uit de netwerken van partners zal worden verzameld via focusgroepen die lokaal worden georganiseerd door iedere partner.

 • T1.1Literatuur overzicht

 • T1.2 Focusgroepen interviews rondom zelfervaringspraktijken
 • T1.3 Intense boek

Intellectuele output 2: De INTenSE Dementie Simulatie Toolkit (DST)

Het is algemeen bekend dat mensen meer behulpzaam zijn voor anderen als ze zich met hen kunnen identificeren. Aangezien zorgverleners/professionals de fysieke en relationele beperkingen van dementie nooit persoonlijk hebben ervaren, lijkt het ontwikkelen van gevoeligheid voor de behoeften van patiënten een essentiële factor om goede zorg te verlenen. Om de DST-toolkit te ontwikkelen, zal een co-creatie benadering worden gevolgd, waarbij professionals en oudere volwassenen met dementie zullen deelnemen aan de co-creatie sessies die lokaal zullen plaatsvinden. Op deze manier zullen alle relevante belanghebbenden met verschillende vaardigheden en operationele niveaus (professionals en mensen met dementie) worden betrokken bij het genereren van ideeën en het ontwerpen van hulpmiddelen met als doel ieders behoeften te delen en ideeën af te stemmen op een gemeenschappelijk doel, namelijk de DST-toolkit.

 • T2.1 Verzameling van vereisten en definitie van scenario’s

 • T2.2 Het trainen van professionals op het gebied van co-ontwerp methodologie
 • T2.3 Ontwikkeling van DST technologie
 • T2.4 Ontwikkeling van de INTenSE toolkit
 • T2.5 Voorbereiding op training van de INTenSE toolkit en web-platform
 • T2.6 Finale overwegingen over het praktische gebruik

Intellectual Output 3: the INTenSE web platform

INTenSE zal een ICT-web platform ontwikkelen als hulpmiddel voor het creëren van wederzijds leren door middel van de uitwisseling van ervaringen, inclusief gedragstherapie-strategieën. Het project maakt gebruik van een participatief proces, waarbij professionals in het netwerk van partners worden betrokken die gedurende de gehele ontwerp-, ontwikkelings- en test cyclus met mensen met dementie werken. De participatieve methodologie die wordt gebruikt voor de ontwikkeling van het INTenSE-platform vereist specifieke training voor de professionals om hun bekwaamheid in het gebruik van ICT-hulpmiddelen te verbeteren en om de participatieve ontwerpmethodologie toe te passen.

 • T3.1 Technische vereisten door middel van participatief ontwerp
 • T3.2 Ontwikkeling van het platform
 • T3.3 Vertalingen van het Engels naar het Duits, Nederlands en Italiaans

 • T4.3 Regelmatige inhoud, updates en onderhoud