Gebruikersvoorwaarden, privacy en cookies

Disclaimers

Disclaimer van de Europese Commissie

De steun van de Europese Commissie voor de totstandkoming van deze website houdt geen goedkeuring in van de inhoud die alleen de mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die erop staat.

Consortium Disclaimer

Uw gebruik van de website, de inhoud ervan en alle diensten of items die u via de website hebt verkregen, is op eigen risico. De website, de inhoud ervan en alle diensten of items die via de website zijn verkregen, worden aangeboden op een “zoals het is (as is)” en “zoals beschikbaar (as available)” basis, zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. Noch het consortium, noch enige met het consortium verbonden persoon geeft enige garantie of verklaring met betrekking tot de volledigheid, veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van de website. Zonder het voorgaande te beperken, garandeert noch het consortium, noch iemand die ermee verbonden is dat (i) de website, de inhoud of de diensten ervan nauwkeurig, betrouwbaar, foutloos of onderbroken zullen zijn; (ii) gebreken zullen worden verholpen; (iii) onze site of de server die deze beschikbaar maakt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; (iv) de website of diensten of items die via de website zijn verkregen anderszins aan uw behoeften of verwachtingen zullen voldoen.

Het consortium wijst hierbij alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel.

Het voorgaande heeft geen invloed op garanties die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal het consortium, noch enige met het consortium verbonden persoon aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, onder welke rechtstheorie dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de website, enige website die eraan is gekoppeld, enige inhoud of diensten verkregen via de website, inclusief directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijk letsel, pijn en lijden, emotioneel leed, inkomstenderving, winstderving, verlies van zaken of verwachte besparingen, verlies van gebruik, verlies van goodwill, verlies van gegevens, en ongeacht of dit wordt veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar.

Het voorgaande laat onverlet enige aansprakelijkheid die onder toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Gebruik van cookies

Deze website gebruikt geen profileringscookies, maar alleen technische en analytische cookies, zowel van zichzelf als van derden. Het is mogelijk om cookies in de internetbrowser van uw computer te beperken of uit te schakelen. Sommige webfunctionaliteiten kunnen echter inactief en niet toegankelijk worden.

CookieTypeDuurBeschrijving
cookielawinfo-checbox-analytics011 maandenDeze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie "Analytics" op te slaan.
cookielawinfo-checbox-functional011 maandenDe cookie wordt ingesteld door GDPR-cookietoestemming om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie "Functioneel" vast te leggen.
cookielawinfo-checbox-others011 maandenDeze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies op te slaan in de categorie "Overig.
cookielawinfo-checkbox-necessary011 maandenDeze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookies worden gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie "Noodzakelijk" op te slaan.
cookielawinfo-checkbox-performance011 maandenDeze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie "Prestaties" op te slaan.
viewed_cookie_policy011 maandenDe cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op.

Om alleen de cookies van de Google Analytics-service uit te schakelen, is een browser-add-on van Google beschikbaar voor de meest voorkomende browsers. Zie hiervoor deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Voor meer informatie over de beveiligings- en privacyprincipes van Google Analytics zie deze link: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Gebruikers kunnen alle cookies uitschakelen door de juiste instelling in de browser te kiezen.

Afmelden voor de nieuwsbrief

De Gebruiker kan op elk moment zijn/haar abonnement op de nieuwsbrief opzeggen volgens de instructies in de ontvangen e-mail. Aan het einde van elke e-mail is er een “unsubscribe”-knop waarmee het mogelijk is om u af te melden voor de nieuwsbrief.

Inhoud

De INTENSE-website streeft ernaar om nauwkeurige en actuele inhoud aan te bieden. We staan open voor feedback waarmee we eventuele fouten kunnen corrigeren (stuur feedback naar info@intenseprojectdementia.eu).

Links

De INTENSE-website is niet verantwoordelijk voor de inhoud of betrouwbaarheid van gelinkte websites en onderschrijft niet noodzakelijk de standpunten die erin worden geuit. De vermelding wordt niet opgevat als een goedkeuring van welke aard dan ook. We kunnen niet garanderen dat deze links altijd werken en we hebben geen controle over de beschikbaarheid van gelinkte pagina’s.

Auteursrechten

Voor afzonderlijke documenten op deze website gelden verschillende auteursrechtbeperkingen. Alle INTENSE intellectuele output (materialen) geproduceerd door het project zijn in overeenstemming met de subsidieovereenkomst waarbij materialen gratis en onder open licenties beschikbaar moeten worden gesteld. Al deze materialen zullen beschikbaar zijn op het project in het Erasmus+-platform voor projectresultaten (http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/), in overeenstemming met de goedkeuring van het eindrapport.