INTenSE

Het Improving demeNtia care Through Self-Experience (INTenSE) project is een ERASMUS+-project dat als doel heeft gezondheids- en sociale zorgprofessionals op te leiden en toe te rusten om mensen met dementie beter te kunnen ondersteunen en te verzorgen door middel van innovatieve leerbenaderingen en het gebruik van ICT-hulpmiddelen die de belevingswereld van de persoon met dementie benadrukken.

Alle professionals die betrokken zijn bij dementiezorg moeten een goed inzicht krijgen in de impact van deze ziekte om te anticiperen op de zorg die nodig is. Het is wetenschappelijk bewezen dat zelfervaring de beste manier is om empathie en inzicht te creëren als middel om de praktijk te veranderen, problemen te verminderen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Zelfervaring kan worden bereikt door een aantal goede methodes, zoals virtuele rondleidingen, rollenspellen en theater.

Deze methodes zijn niet integraal onderzocht met het oog op het verbeteren van de dementiezorg, maar zouden professionals wel in staat stellen in de schoenen te staan ​​van een persoon met dementie.

INTenSE zal professionals een manier bieden om een ​​kijkje te nemen in de wereld van dementie door het ontwikkelen van een open-access “dementie simulatie toolkit”

Doelen van dit project

INTenSE zal geïntegreerde zelfervaringspraktijken breed beschikbaar maken via een trainingsprogramma voor de huidige en volgende generaties dementie professionals. Alle projectactiviteiten zijn ontworpen om de projectdoelstellingen met succes te bereiken, welke bestaan uit:

  1. Een gedetailleerde literatuurstudie en focusgroepen om beste praktijken te identificeren, en de verzameling van transnationale ervaring om het INTenSE e-booklet vorm te geven.
  2. Het co-creëren en ontwikkelen (op Europees niveau) van de INTenSE Dementie Simulatie toolkit (DST), om dementie symptomen te simuleren en empathie, inzicht en begrip te creëren als een middel om de zorgpraktijk bij dementie te veranderen en de kwaliteit van zorg te verbeteren.
  3. Het co-creëren van een ICT-webplatform als hulpmiddel voor het creëren van wederzijds leren door de uitwisseling van ervaringen, het bevorderen van digitale competenties van professionals.

Daarnaast zullen er twee INTenSE-trainingen worden georganiseerd waar professionals leren over zelfervaringspraktijken door middel van participatief ontwerp , en leren over het faciliteren en gebruiken van de toolkit en het platform.

Innovatieve methodologie

INTenSE zal een reeks innovatieve methodologieën aanbieden ter ondersteuning en versterking van de ontwikkeling van kernvaardigheden voor alle professionals die werkzaam zijn op het gebied van dementie om de gerelateerde uitdagingen aan te gaan. Deze omvatten theoretisch onderzoek (met betrekking tot opleiding en beste praktijken op basis van de ervaring van partners), digitale innovatie (gebruik van ICT-hulpmiddelen om professionals efficiënt te ondersteunen in hun dagelijkse werk en gebruik van een ICT-webplatform voor het creëren van wederzijds leren door de uitwisseling van ervaringen) en praktische ervaringsstrategieën voor een dieper begrip van de ziekte.