Platform

Het INTenSE projectteam zal een ICT-webgebaseerd platform ontwikkelen als hulpmiddel om wederzijds leren te bevorderen door middel van uitwisselingen van ervaringen. Het platform zal als ontmoetingsplaats voor potentiële gebruikers dienen. Er zal een co-design aanpak worden geïmplementeerd waarbij professionals die met mensen met dementie werken, worden betrokken bij het ontwerpen, ontwikkelen en testen van het platform. Uiteindelijk zal het platform naast algemene informatie over het project, materialen (zoals het e-boek, DST en trainingsmateriaal) en andere relevante inhoud bevatten.

INTenSE Platform