Op 2 en 3 december (2020) vond de kick-off bijeenkomst plaats van het ERASMUS+ project INTenSE. Het INTenSE-project, wat staat voor “Improving demeNtia care Through Self-Experience”, heeft als doel gezondheids- en sociale zorgprofessionals op te leiden en toe te rusten door middel van innovatieve leerbenaderingen en het gebruik van ICT-hulpmiddelen die de levenservaring van de persoon met dementie centraal stellen.

Vanwege de COVID-19 situatie vond de kick-off bijeenkomst online plaats. Tijdens deze tweedaagse online bijeenkomst stelden de projectpartners zich voor en werd de opzet van het project besproken. Daarnaast spraken de projectpartners over de vervolgstappen. Het was een inspirerende en vruchtbare bijeenkomst.

De projectactiviteiten

INTenSE zal geïntegreerde zelfervaringspraktijken breed beschikbaar maken via een trainingsprogramma voor de huidige en volgende generaties professionals, werkzaam in de dementiezorg. Alle projectactiviteiten zijn dusdanig ontworpen om de volgende projectdoelstellingen te behalen:

  1. Gedetailleerd literatuuroverzicht en focusgroepen interviews om de beste praktijken rondom zelfervaring te identificeren, welke gebruikt zullen worden voor de vormgeving van het INtenSE e-boek.
  2. Co-ontwerp en ontwikkeling van de INTenSE Dementia Simulation toolkit om dementiesymptomen te simuleren en empathie en begrip te creëren als een middel om de zorgpraktijk bij dementie te veranderen en de kwaliteit van zorg te verbeteren.
  3. Co-ontwerp van een ICT-webplatform als hulpmiddel voor het creëren van wederzijds leren door de uitwisseling van ervaringen, het bevorderen van digitale competenties van professionals.
  4. Organisatie van de eerste INTenSE-training. Tijdens deze eerste training leren professionals (met 20 deelnemers) over zelfervaringspraktijken door middel van participatief ontwerp.
  5. Organisatie van een tweede INTenSE training (met 20 deelnemers) over het faciliteren en gebruiken van de toolkit en platform.

De rol van de partners

Het project omvat vijf verschillende partners die focusgroepen zullen organiseren (om bijvoorbeeld behoeften van de stakeholders te inventariseren). Social IT (www.socialit.it/en), zorgt als projectcoördinator voor de coördinatie en de samenwerking tussen de partners en als technische partner voor de ontwikkeling van het webplatform. Martin-Luther Halle-Wittenberg University (www.uni-halle.de) zal het e-booklet realiseren, terwijl Dublin City University (www.dcu.ie) een toolkit zal ontwikkelen die bestaat uit verschillende praktijken en ICT-tools. SPES Group (www.gruppospes.it) zal diepgaande kennis en expertise inbrengen op het gebied van de behandeling van neurodegeneratieve ziekten, waaronder dementie en de Universiteit Maastricht (www.maastrichtuniversity.nl) is verantwoordelijk voor de disseminatie en communicatie van het project en de behaalde resultaten.

De volgende stappen

Na de kick-off meeting zijn de INTenSE projectpartners druk bezig geweest met het voorbereiden van een literatuuroverzicht en verder met het organiseren van focusgroepen interviews Elke deelnemende partner organiseert verschillende focusgroepen interviews om het concept van zelfervaring te bespreken en ervaringen en perspectieven te bespreken. Zowel de literatuurstudie als de input van de focusgroepen zullen essentieel zijn voor de ontwikkeling van het INtenSE eBoek.